Wysokie opłaty związane z zatrudnieniem przy niewielkich zyskach czy niepewnej przyszłości firmy często prowadzą do stopniowej redukcji etatów. Jednak czy na pewno jest to korzystne i zarazem jedyne rozwiązanie? Sprawdź, w jaki sposób możesz wpłynąć na zmniejszenie wydatków pracowniczych bez zwalniania członków zespołu.

Kiedy wprowadzić optymalizację kosztów zatrudnienia?

Prowadzenie własnej działalności jest trudne i czasochłonne. W wielu branżach wymagane jest wręcz zatrudnienie co najmniej kilku pracowników, którzy odciążą właściciela firmy oraz wpłyną na rozwój przedsiębiorstwa. Niestety koszty zatrudnienia (podatki i składki ubezpieczeniowe) są tak wysokie, że w wielu kryzysowych sytuacjach pracodawca myśli o zwolnieniu pracowników. Jednak czy na pewno jest to dobre rozwiązanie dla przyszłości firmy?

Przed podjęciem tak drastycznych kroków warto zapoznać się z innymi metodami wpływającymi na obniżenie kosztów pracy . Zmiany należy wprowadzać w momencie, gdy wydatki przedsiębiorstwa przewyższają uzyskiwane przychody, a także w sytuacjach ogólnie panującego kryzysu w kraju czy na świecie, co niestety przekłada się na zmniejszenie zysków dla wielu branż. 

Warto także wspomnieć, że zwolnienia (szczególnie grupowe) wiążą się z dodatkowymi kosztami dla firmy związanymi z m.in. ekwiwalentami za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe oraz wypłatą odpraw (przy zatrudnieniu co najmniej 20 osób).

Przykładowe sposoby redukcji kosztów pracy 

Istnieje wiele innych metod na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Kluczowe jest to, aby odpowiednio zaplanować wszystkie podejmowane działania i dopasować do rodzaju prowadzonej działalności. Wśród najważniejszych sposobów można wymienić m.in.:

  • zatrudnienie pracowników tymczasowych (sprawdzi się przy tzw. pracy sezonowej),
  • skorzystanie z outsourcingu procesów (IT, księgowość, logistyka, marketing),
  • wprowadzenie systemu kontrolującego czas pracy.

Obniżenie kosztów pracy a składka wypadkowa

Jak widać po powyżej opisanych przykładach, przedsiębiorca wcale nie musi od razu pozbywać się pracowników, którzy przecież są niezbędni do rozwoju firmy. Istnieje wiele innych metod na redukcję kosztów zatrudnienia. Pracodawcy często zapominają o jeszcze jednym sposobie, polegającym na prawidłowym wyliczeniu wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.