Większość przedsiębiorców ubolewa nad wysokimi opłatami dotyczącymi zatrudnienia. W kryzysowych sytuacjach niektórzy decydują się na redukcję etatów, co jednak nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem dla firmy. Sporo osób zapomina o prostym sposobie na zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności. Sprawdź, jak poprawnie obliczyć składkę wypadkową!

W jaki sposób ustalana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe?

Należy od razu podkreślić, że ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe i może je opłacać wyłącznie pracodawca. Nie istnieje możliwość dobrowolnego odprowadzanie tego rodzaju składki do ZUS. Świadczenie zapewnia wsparcie w momencie, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy lub gdy pracownik zapadnie na tzw. chorobę zawodową. 

Wartość składki zależy od liczby pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego i wynosi 1,67 % w przypadku zatrudniania mniej niż 10 osób. Natomiast przy większych podmiotach gospodarczych stopa procentowa składki jest wyliczana przez ZUS odrębnie dla każdego roku i podawana do wiadomości przedsiębiorcy do dnia 20 kwietnia.

Na wysokość składki wpływa także branża, w której działa firma oraz:

  • liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy,
  • liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Jak przedsiębiorca może wpłynąć na zmniejszenie składki wypadkowej?

W sytuacji, gdy wskaźnik składki jest ustalany odrębnie każdego roku i zależy od wyżej wymienionych czynników, pracodawca jak najbardziej może podjąć określone działania, by w znacznym stopniu wpłynąć na obniżenie kosztów pracy. Szacuje się, że firma może zaoszczędzić około 3 % rocznej wartości wypłacanych wynagrodzeń. 

W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy na koncie ZUS nie powstała nadpłata z tytułu niewłaściwie wyliczonej wartości składki ubezpieczeniowej. Kolejnym krokiem jest zadbanie o odpowiednie warunki BHP w zakładzie pracy (zgodnie z obowiązującymi przepisami) i zminimalizowanie zagrożeń. 

Inne metody obniżenia kosztów pracy — bez redukcji etatów

Poza zmianą wartości samej składki wypadkowej odprowadzanej do ZUS-u właściciele firm mogą podjąć wiele dodatkowych działań, które również przyczynią się do zmniejszenia firmowych wydatków. Wśród najczęściej zalecanych metod można wymienić m.in. zatrudnienie pracowników tymczasowych, korzystanie z usług outsourcingowych czy wprowadzenie rejestru czasu pracy.