AKTUALNOŚCI
2019-05-09
Oceń II edycję Prasowej Akademii Pieniądza
Zachęcamy wypełnienia ankiety na temat Prasowej Akademii Pieniądza - szkolenia z ekonomii dla dziennikarzy. Każda Państwa sugestia jest dla nas bardzo ważna.
2019-05-07
Rusza sesja poprawkowa ostatniej szansy
Na prośbę uczestników II edycji Prasowej Akademii Pieniądza uruchomiona została druga sesja poprawkowa testów. Dodatkową szansę na poprawienie swoich sprawdzianów otrzymają ci uczestnicy Prasowej Akademii Pieniądza, którzy mają na swoim koncie na e-platformie www.pap21.pl jeden lub kilka niezaliczonych testów, a także osoby, które nie zdążyły rozwiązać wszystkich sprawdzianów. 
2019-05-06
Zakończyła się II edycja Prasowej Akademii Pieniądza
Drugą edycję "Prasowej Akademii Pieniądza" pozytywnie zaliczyło 28 uczestników, z czego 20 zaliczyło testy dopiero w rudzie poprawkowej.
2019-04-29
Są pierwsi absolwenci II edycji Prasowej Akademii Pieniądza
Druga edycja Prasowej Akademii Pieniądza ma już pierwszych absolwentów. Rundę podstawową testów zaliczyło ośmiu uczestników. Dla pozostałych uruchomiono sesję poprawkową.  
2019-04-25
25 kwietnia - ostatni dzień testów rundy podstawowej
Jeszcze tylko 25 kwietnia, do północy można rozwiązywać testy online w ramach Prasowej Akademii Pieniądza. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu trzeba zaliczyć 10 sprawdzianów dostępnych na stronie www.pap21.pl.
2019-04-17
Ostatni tydzień testów w Prasowej Akademii Pieniądza
Jeszcze tylko do 25 kwietnia można rozwiązywać testy online w ramach Prasowej Akademii Pieniądza. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu trzeba zaliczyć 10 sprawdzianów dostępnych na stronie www.pap21.pl.    
2019-03-28
Uwaga! Trwają zapisy na dodatkowy warsztat dla dziennikarzy w Warszawie
Warsztat dziennikarza ekonomicznego, ekonomia w pigułce oraz relacje państwa z gospodarką – to tematy specjalnego warsztatu szkoleniowego Prasowej Akademii Pieniądza, który odbędzie się  15 kwietnia br. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, przy ul. Brackiej 6/8.

2018-12-19
Część warsztatowa zakończona. Czas na e-learning
Warsztatem w Lublinie zakończyła się część praktyczna szkolenia dla dziennikarzy "Prasowa Akademia Pieniądza". Uczestnicy mają jeszcze do zaliczenia wykłady i testy na platformie e-learningowej. 
2019-04-03
Zrównoważony rozwój państw tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Zrównoważony rozwój, fikcja czy cel do osiągnięcia – to temat kolejnego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza.  
2019-03-19
Rewolucja cyfrowa tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Rewolucja cyfrowa a gospodarka – to temat kolejnego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza, który został udostępniony na platformie e-learningowej na stronie www.pap21.pl.
REGULAMIN SZKOLEŃ
Cele i adresaci szkoleń

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu wiedzy dziennikarzy i blogerów w trzech dziedzinach: gospodarka rynkowa, instytucje  i usługi finansowe oraz nowe horyzonty myśli ekonomicznej w zderzeniu z nowymi realiami gospodarczymi. Celem szkolenia jest też podniesienie umiejętności poprawnego tworzenia i redagowania artykułów prasowych dotyczących problematyki społeczno-gospodarczej.   

Ogólne zasady szkoleń 

Projekt "Prasowa Akademia Pieniądza, II edycja" realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Warsztaty praktyczne i szkolenia on-line organizowane są nieodpłatnie. Warsztaty praktyczne organizowane są w sześciu miastach (uczestnik wybiera jedno): Warszawa, Gdańsk, Lublin, Wrocław, Poznań i Kraków. Z kolei szkolenia online realizowane są za pośrednictwem internetowej platformy pod adresem: pap21.pl

Całe szkolenie obejmuje cykl 10 sesji tematycznych, na które składają się szkolenia publikowane na platformie e-learningowej oraz praktyczne warsztaty dziennikarskie.

Projektowi towarzyszą cykle artykułów i materiałów wideo o charakterze popularyzatorskim (publikowanych w serwisach PAP, przede wszystkim na stronie www.kurier.pap.pl), a także seria newsletterów informujących o tematach podejmowanych w ramach PAP II edycja oraz jednocześnie propagujących projekt. Uczestnicy PAP II edycja uzyskają także dostęp do archiwum tekstów (w formie elektronicznej), związanych z tematyką szkoleń i warsztatów. 

Program szkolenia

Program obejmuje, m.in. następujące zagadnienia: wprowadzenie do ekonomii; państwo, a gospodarka; warsztat dziennikarza ekonomicznego; czego nas uczą ekonomiczni nobliści;  rola banku centralnego; demografia, jako wyzwanie dla Polski i świata; podatki w gospodarce; zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.   

Uczestnicy, którzy zaliczą szkolenie otrzymają certyfikaty "Prasowej Akademii Pieniądza" asygnowane przez Narodowy Bank Polski i Polską Agencję Prasową. 

Aktualne informacje o kolejnych warsztatach, o publikacji szkoleń online i testów podawane są sukcesywnie na tablicy informacyjnej na stronie głównej platformy e-learningowej pod adresem www.pap21.pl oraz w newsletterach wysyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na wskazany adres e-mail. 

Rejestracja 

Uczestnikiem szkoleń może być wyłącznie osoba zalogowana – posiadająca swój login i hasło – określane w momencie rejestracji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na platformie pap21.pl. Przy rejestracji on-line uczestnik podaje swoje dane (m.in. imię i nazwisko, adres, miejscowość, redakcję, z którą współpracuje), a także dokonuje wyboru miasta, w którym chce uczestniczyć w praktycznym warsztacie. Dane te użytkowane są wyłącznie na potrzeby organizacji szkoleń. 

Warsztaty, szkolenia i prezentacje szkoleniowe 

Głównymi elementami każdej z 10 sesji tematycznych są warsztaty praktyczne oraz szkolenia merytoryczne (tzw. teksty bazowe). Tematyka kolejnych sesji podana jest w zakładce PROGRAM na stronie www.pap21.pl. Informacja o terminach udostępnienia nowych szkoleń oraz kolejnych warsztatów będzie zamieszczana na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w biuletynach elektronicznych rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń. 

Dostęp do materiałów (szkoleń i prezentacji) będzie możliwy przez cały okres trwania szkoleń. 

Baza pytań i odpowiedzi 

Zalogowani uczestnicy mają możliwość zadawania za pośrednictwem internetu pytań autorom szkoleń i ekspertom. Pytania zadaje się poprzez ich wpisywanie w okienko dialogowe dostępne na e-platformie pap21.pl. Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy, publikowane są w bazie pytań i odpowiedzi, do stałego wglądu uczestników szkoleń. Odpowiedzi dostępne są en bloc lub w podziale na moduły tematyczne. Lista zadanych indywidualnie pytań dostępna jest do wglądu w zakładce TWOJA STRONA. 

Certyfikaty

Pomyślne ukończenia szkolenia dokumentowane certyfikatami. Przysługują one uczestnikom, którzy wezmą udział w praktycznym warsztacie oraz zaliczą komplet testów on-line towarzyszących szkoleniom e-learningowym. Do zaliczenia testu  wymagane jest uzyskanie minimum 70 proc. przyjętej punktacji w danym teście. 

Do uzyskania srebrnego dyplomu upoważnia udział w jednym warsztacie stacjonarnym lub zaliczenie testów. Do uzyskania złotego niezbędne będzie zaliczenie wszystkich testów oraz obecność na jednym warsztacie stacjonarnym.Informacja o praktycznych zadaniach dziennikarskich i o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu i ukończeniu (zaliczeniu) znajduje się w zakładce TWOJA STRONA na platformie www.pap21.pl  

Zakładka "Twoja Strona" 

Zarejestrowani i zalogowani uczestnicy szkoleń mają możliwość wglądu do informacji o przebiegu swojego szkolenia, w tym o testach, jak również do zadanych przez siebie pytań i uzyskanych odpowiedziach.