AKTUALNOŚCI
2017-09-05
Uwaga, zmiana terminu. Pierwszy powakacyjny warsztat już 30 września
Ddo końca projektu "Prasowa Akademia Pieniądza XXI" pozostały jeszcze trzy wykłady i tyle samo warsztatów. W ich kolejności zaszły jednak drobne zmiany. Najbliższy odbędzie się 30 września o godz. 10 w Centrum Prasowym PAP i będzie dotyczył "Impulsów i barier rozwoju po 2020 r." Warsztat poprowadzi prof. Elżbieta Mączyńska z SGH,  prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
2017-08-30
Prasowa Akademia Pieniądza XXI zaprasza do testów z wiedzy ekonomicznej
Wystarczy przeczytać wykład, a potem zmierzyć się on-line z dziesięcioma pytaniami przygotowanymi przez eksperta. Tak działa Prasowa Akademia Pieniądza XXI.

PAP21 to szkolenie skierowane do przedstawicieli mediów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat finansów i ekonomii. Organizuje je Polska Agencja Prasowa we współpracy z NBP.
2017-07-10
Podatki w pigułce. Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów edukacyjnych o podatkach
Czym są podatki, jakie pełnią funkcje, kto w istocie je płaci i co można opodatkować? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w filmach edukacyjnych, które powstały w ramach szkoleń dla dziennikarzy.
2017-06-19
Warsztaty o polityce pieniężnej i systemie bankowym
PAP zaprasza chętnych na ostatnie przed wakacjami wykłady o finansach. Na uczestników czekają tym razem dwa tematy.

W sobotę, 24 czerwca w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie odbędą się dwa warsztaty o tematyce finansowej. Pierwszy poświęcony będzie pieniądzowi i polityce pieniężnej; drugi – systemowi bankowemu. Start o godz. 9.
2017-05-18
Wszystko o podatkach. Piąty warsztat już w sobotę, 20 maja
"Podatki w gospodarce" to temat piątego warsztatu Prasowej Akademii Pieniądza 21, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 20 maja w siedzibie PAP. Początek o godz. 10. Warsztat poprowadzi dr Piotr Maszczyk z SGH w Warszawie. 

Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są najczęstsze motywy nakładania podatków, poznają zasady opodatkowania i rozkład obciążeń podatkowych. Autor wyjaśni także zagadnienia związane z optymalną polityką podatkową.
2017-04-19
Czwarty warsztat. Naczelny PAP Biznes o dziennikarstwie ekonomicznym
Jak dziennikarz ekonomiczny wpływa na rynek finansowy? Czy powinien grać na giełdzie? Prasowa Akademia Pieniądza XXI zaprasza na kolejny wykład i warsztat.

Jego autorem jest Maciej Danielewicz, redaktor naczelny Redakcji Ekonomicznej w Polskiej Agencji Prasowej. "Czy dziennikarze, w tym dziennikarze ekonomiczni mogą być spokojni o swoje miejsca pracy? Wydaje się, że tak" - pisze red. Danielewicz.
2017-04-14
Trzeci warsztat m.in. o ograniczeniach dla aktywnej polityki fiskalnej państwa
Deficyt i dług publiczny oraz sytuacja gospodarcza danego kraju mają wpływ na kształtowanie przez państwo polityki fiskalnej – podkreślił dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej.

W sobotę, 8 kwietnia w Centrum Prasowym PAP odbył się trzeci warsztat w ramach "Prasowej Akademii Pieniądza XXI"
2017-04-04
Trzeci warsztat w PAP. Dr Piotr Maszczyk o polityce fiskalnej
Polityka fiskalna państwa będzie tematem warsztatów dla dziennikarzy, które w sobotę 8 kwietnia odbędą się w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.
2017-03-29
Państwo w gospodarce. Drugi warsztat PAP21 za nami
Państwo jest tym podmiotem, który jest uprawniony do urzeczywistniania tego rodzaju sprawiedliwości i równości, który podoba się większości społeczeństwa – podkreślił we wstępie do drugiego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza dr Piotr Maszczyk.

W sobotę, 25 marca w Centrum Prasowym PAP odbył się drugi warsztat w ramach "Prasowej Akademii Pieniądza XXI" – projektu szkoleniowego dla dziennikarzy realizowanego przez PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Tematem spotkania był wykład "Funkcje państwa i metody oddziaływania na gospodarkę".
2017-03-20
Jak państwo oddziałuje na gospodarkę? Zapraszamy na drugi wykład PAP21
Dlaczego państwo interweniuje w gospodarce? Czym zajmuje się ekonomia polityczna? Zapraszamy na drugi wykład PAPXXI i kolejny warsztat w siedzibie PAP.

"Funkcje państwa i metody oddziaływania na gospodarkę" – tak brzmi temat następnego opracowania przygotowanego przez dr. Piotra Maszczyka dla dziennikarzy uczestniczących w szkoleniu PAP21.

REGULAMIN SZKOLEŃ
Cele i adresaci szkoleń

Celem przedsięwzięciem głównym jest zwiększenie poziomu wiedzy dziennikarzy i pracowników mediów w trzech dziedzinach: gospodarka rynkowa, instytucje  i usługi finansowe oraz nowe horyzonty myśli ekonomicznej w zderzeniu z nowymi realiami gospodarczymi: wejściem przez Polskę na ścieżkę zrównoważonego rozwoju oraz realizację przez Unię Europejską założeń nowej perspektywy finansowej.

Ogólne zasady szkoleń

Warsztaty praktyczne i szkolenia on-line organizowane są nieodpłatnie i są współfinansowane ze środków dotacji Narodowego Banku Polskiego. Warsztaty praktyczne organizowane są w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie, szkolenia na odległość realizowane są za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej pod adresem: pap21.pl

Szkolenie obejmuje cykl 10 sesji tematycznych na które składają się wykłady publikowane na platformie e-learningowej oraz praktyczne warsztaty dziennikarskie.

Projektowi towarzyszą cykle artykułów o charakterze popularyzatorskim (publikowanych w serwisach PAP, przede wszystkim na stronie www.kurier.pap.pl), a także seria newsletterów informujących o tematach podejmowanych w ramach PAP21 oraz jednocześnie propagujących projekt.  Uczestnicy PAP21 uzyskają także dostęp do biblioteki tekstów (w formie elektronicznej), związanych z tematyką wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

Program obejmuje, m.in. następujące zagadnienia:
- źródła i sposoby pozyskiwania środków na finansowanie wydatków prorozwojowych i proinnowacyjnych,
- nowe instytucje i rozwiązania w zakresie finansowania rozwoju,
- współpraca gospodarcza i finansowa jednostek państwowych, prywatnych i społecznych.

Uczestnicy, którzy zaliczą szkolenie otrzymają srebrne i złote certyfikaty "Prasowej Akademii Pieniądza" z logo Narodowego Banku Polskiego i Polskiej Agencji Prasowej.

Aktualne informacje o kolejnych warsztatach, o publikacji wykładów i testów podawane są sukcesywnie na tablicy informacyjnej na stronie głównej platformy e-learningowej pap21.pl oraz w newsletterach wysyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na wskazany adres e-mail.

Rejestracja

Uczestnikiem szkoleń może być wyłącznie osoba zalogowana – posiadająca swój login i hasło – określane w momencie rejestracji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na platformie pap21.pl. Przy rejestracji on-line uczestnik podaje swoje dane (m.in. imię i nazwisko, adres, miejscowość, redakcję, z którą współracuje). Dane te użytkowane są wyłącznie na potrzeby organizacji szkoleń.

Warsztaty, wykłady i prezentacje szkoleniowe

Głównymi elementami każdej z 10 sesji tematycznych są warsztaty praktyczne oraz wykłady merytoryczne (tzw. teksty bazowe). Tematyka kolejnych sesji podana jest w zakładce PROGRAM. Informacja o terminach udostępnienia nowych wykładów oraz kolejnych warsztatów będzie zamieszczana na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w biuletynach elektronicznych rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń.

Dostęp do materiałów szkoleniowych (wykładów i prezentacji) będzie możliwy przez cały okres trwania szkoleń.

Baza pytań i odpowiedzi

Zalogowani uczestnicy mają możliwość zadawania za pośrednictwem internetu pytań autorom wykładów i ekspertom. Pytania zadaje się poprzez ich wpisywanie w okienko dialogowe dostępne na e-platforemie pap21.pl. Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy, publikowane są w bazie pytań i odpowiedzi, do stałego wglądu uczestników szkoleń. Odpowiedzi dostępne są en bloc lub w podziale na moduły tematyczne. Lista zadanych indywidualnie pytań dostępna jest do wglądu w zakładce TWOJA STRONA.

Złote i srebrne certyfikaty

Pomyślne ukończenia szkolenia dokumentowane jest złotymi i srebrnymi certyfikatami. Srebrne certyfikaty przysługują uczestnikom, którzy zaliczą towarzyszące warsztatom praktyczne zadania dziennikarskie lub którzy zaliczą komplet testów. Złote certyfikaty uhonorują tak którzy zaliczą zarówno zadania praktyczne jak testy. Prace praktyczne oceniają i zaliczają wykładowcy oraz eksperci prowadzący warsztaty. Do zaliczenia testu  wymagane jest uzyskanie minimum 70% przyjętej punktacji w danym teście.

Informacja o praktycznych zadaniach dziennikarskich i o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu i ukończeniu (zaliczeniu) znajduje się w zakładce TWOJA STRONA.

Zakładka "Twoja Strona"

Zarejestrowani i zalogowani uczestnicy szkoleń mają możliwość wglądu do informacji o przebiegu swojego szkolenia, w tym o testach, jak również do zadanych przez siebie pytań i uzyskanych odpowiedziach.