AKTUALNOŚCI
2018-12-19
Część warsztatowa zakończona. Czas na e-learning
Warsztatem w Lublinie zakończyła się część praktyczna szkolenia dla dziennikarzy "Prasowa Akademia Pieniądza". Uczestnicy mają jeszcze do zaliczenia wykłady i testy na platformie e-learningowej. 
2019-03-19
Rewolucja cyfrowa tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Rewolucja cyfrowa a gospodarka – to temat kolejnego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza, który został udostępniony na platformie e-learningowej na stronie www.pap21.pl.
2019-02-18
Prasowa Akademia Pieniądza o dorobku ekonomicznych noblistów
Czego nas uczą ekonomiczni nobliści? Czy ich teorie są aktualne do dziś? Kim był Alfred Nobel? – tego wszystkiego można dowiedzieć się rejestrując się na bezpłatne szkolenie "Prasowa Akademia Pieniądza, II edycja. 
2019-02-02
Depopulacja i starzenie się społeczeństwa tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Według prognozy GUS (2014), liczba ludności ma spaść w latach 2013-2050 z 38,5 do 34,0 mln mieszkańców, a więc o 4,5 mln i blisko 12 proc. Czy uda się powstrzymać ten trend? Jakie będzie to miało ekutki dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski? O tym wszystkim można dowiedzieć się na szkoleniu "Prasowa Akademia Pieniądza, II edycja".
2019-02-01
Wszystko o podatkach
Czym są podatki? Jakie są źródła dochodów podatkowych? Kto w istocie podatki płaci? Co to znaczy, że podatki mają progresywny, albo regresywny charakter? Jakie są skutki opodatkowania dla sektora przedsiębiorstw i gospodarstw domowych? Odpowiedzi na wszystkie te pytania można uzyskać zapisując się na bezpłatne szkolenie "Prasowa Akademia Pieniądza, II edycja". Jeden z wykładów w całości poświęcono podatkom w gospodarce. 

2018-11-13
Uwaga! Nowy termin warsztatu w Lublinie
Z przyczyn organizacyjnych warsztat szkoleniowy w Lublinie planowany na 16 listopada odbędzie się 7 grudnia br. Przepraszamy. 
2018-11-05
Są jeszcze miejsca na bezpłatne warsztaty dla dziennikarzy w Lublinie i Poznaniu
Za nami półmetek praktycznych warsztatów II edycji "Prasowej Akademii Pieniądza". W szkoleniach, które odbyły się w czterech miastach wzięło udział kilkudziesięciu dziennikarzy. Można się jeszcze zapisać na bezpłatny warsztat w Lublinie i Poznaniu. 
2018-10-05
Najbliższy warsztat już 19 października w Krakowie

Najbliższy warsztat odbędzie się w Krakowie, 19 października /piątek/ o godz. 10.00 w VIENNA HOUSE EASY CRACOW, ul. Przy Rondzie 2. Spotkanie potrwa ok. 4-5 godzin. Zapewniamy przerwę kawową i obiad.


2018-09-10
Najbliższy warsztat już 28 września we Wrocławiu
Najbliższy warsztat odbędzie się we Wrocławiu, 28 września (piątek) o godz. 10.00 w HOTEL MERCURE WROCŁAW CENTRUM, pl. Dominikański 1. Spotkanie potrwa ok. 4-5 godzin. Zapewniamy przerwę kawową i obiad.
2018-08-21
Prasowa Akademia Pieniądza: trwa rejestracja na szkolenie
Jak lepiej zrozumieć analityków finansowych, co dla gospodarki znaczą poszczególne wskaźniki ekonomiczne i komunikaty banku centralnego, wreszcie jak powinien wyglądać warsztat dobrego dziennikarza ekonomicznego - to niektóre zagadnienia, jakie zostaną przedstawione podczas bezpłatnego szkolenia dla dziennikarzy i blogerów "Prasowa Akademia Pieniądza, edycja II".         
REGULAMIN SZKOLEŃ
Cele i adresaci szkoleń

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu wiedzy dziennikarzy i blogerów w trzech dziedzinach: gospodarka rynkowa, instytucje  i usługi finansowe oraz nowe horyzonty myśli ekonomicznej w zderzeniu z nowymi realiami gospodarczymi. Celem szkolenia jest też podniesienie umiejętności poprawnego tworzenia i redagowania artykułów prasowych dotyczących problematyki społeczno-gospodarczej.   

Ogólne zasady szkoleń 

Projekt "Prasowa Akademia Pieniądza, II edycja" realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Warsztaty praktyczne i szkolenia on-line organizowane są nieodpłatnie. Warsztaty praktyczne organizowane są w sześciu miastach (uczestnik wybiera jedno): Warszawa, Gdańsk, Lublin, Wrocław, Poznań i Kraków. Z kolei szkolenia online realizowane są za pośrednictwem internetowej platformy pod adresem: pap21.pl

Całe szkolenie obejmuje cykl 10 sesji tematycznych, na które składają się szkolenia publikowane na platformie e-learningowej oraz praktyczne warsztaty dziennikarskie.

Projektowi towarzyszą cykle artykułów i materiałów wideo o charakterze popularyzatorskim (publikowanych w serwisach PAP, przede wszystkim na stronie www.kurier.pap.pl), a także seria newsletterów informujących o tematach podejmowanych w ramach PAP II edycja oraz jednocześnie propagujących projekt. Uczestnicy PAP II edycja uzyskają także dostęp do archiwum tekstów (w formie elektronicznej), związanych z tematyką szkoleń i warsztatów. 

Program szkolenia

Program obejmuje, m.in. następujące zagadnienia: wprowadzenie do ekonomii; państwo, a gospodarka; warsztat dziennikarza ekonomicznego; czego nas uczą ekonomiczni nobliści;  rola banku centralnego; demografia, jako wyzwanie dla Polski i świata; podatki w gospodarce; zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.   

Uczestnicy, którzy zaliczą szkolenie otrzymają certyfikaty "Prasowej Akademii Pieniądza" asygnowane przez Narodowy Bank Polski i Polską Agencję Prasową. 

Aktualne informacje o kolejnych warsztatach, o publikacji szkoleń online i testów podawane są sukcesywnie na tablicy informacyjnej na stronie głównej platformy e-learningowej pod adresem www.pap21.pl oraz w newsletterach wysyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na wskazany adres e-mail. 

Rejestracja 

Uczestnikiem szkoleń może być wyłącznie osoba zalogowana – posiadająca swój login i hasło – określane w momencie rejestracji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na platformie pap21.pl. Przy rejestracji on-line uczestnik podaje swoje dane (m.in. imię i nazwisko, adres, miejscowość, redakcję, z którą współpracuje), a także dokonuje wyboru miasta, w którym chce uczestniczyć w praktycznym warsztacie. Dane te użytkowane są wyłącznie na potrzeby organizacji szkoleń. 

Warsztaty, szkolenia i prezentacje szkoleniowe 

Głównymi elementami każdej z 10 sesji tematycznych są warsztaty praktyczne oraz szkolenia merytoryczne (tzw. teksty bazowe). Tematyka kolejnych sesji podana jest w zakładce PROGRAM na stronie www.pap21.pl. Informacja o terminach udostępnienia nowych szkoleń oraz kolejnych warsztatów będzie zamieszczana na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w biuletynach elektronicznych rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń. 

Dostęp do materiałów (szkoleń i prezentacji) będzie możliwy przez cały okres trwania szkoleń. 

Baza pytań i odpowiedzi 

Zalogowani uczestnicy mają możliwość zadawania za pośrednictwem internetu pytań autorom szkoleń i ekspertom. Pytania zadaje się poprzez ich wpisywanie w okienko dialogowe dostępne na e-platformie pap21.pl. Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy, publikowane są w bazie pytań i odpowiedzi, do stałego wglądu uczestników szkoleń. Odpowiedzi dostępne są en bloc lub w podziale na moduły tematyczne. Lista zadanych indywidualnie pytań dostępna jest do wglądu w zakładce TWOJA STRONA. 

Certyfikaty

Pomyślne ukończenia szkolenia dokumentowane certyfikatami. Przysługują one uczestnikom, którzy wezmą udział w praktycznym warsztacie oraz zaliczą komplet testów on-line towarzyszących szkoleniom e-learningowym. Do zaliczenia testu  wymagane jest uzyskanie minimum 70 proc. przyjętej punktacji w danym teście. 

Do uzyskania srebrnego dyplomu upoważnia udział w jednym warsztacie stacjonarnym lub zaliczenie testów. Do uzyskania złotego niezbędne będzie zaliczenie wszystkich testów oraz obecność na jednym warsztacie stacjonarnym.Informacja o praktycznych zadaniach dziennikarskich i o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu i ukończeniu (zaliczeniu) znajduje się w zakładce TWOJA STRONA na platformie www.pap21.pl  

Zakładka "Twoja Strona" 

Zarejestrowani i zalogowani uczestnicy szkoleń mają możliwość wglądu do informacji o przebiegu swojego szkolenia, w tym o testach, jak również do zadanych przez siebie pytań i uzyskanych odpowiedziach.