AKTUALNOŚCI
2017-12-19
45 absolwentów PAP XXI
Miło nam poinformować, że pierwszą edycję "Prasowej Akademii Pieniądza" pozytywnie zaliczyło 45 uczestników, z czego 22 otrzyma certyfikaty złote (za zaliczenie wszystkich testów i przygotowanie pracy dyplomowej).

Certyfikaty srebrne trafią do 23 osób (za zaliczenie wszystkich testów, albo przygotowanie pracy dyplomowej).
Wysyłkę certyfikatów rozpoczniemy na początku stycznia 2018 r.
2017-11-29
Ostatnie dni. Zdaj testy lub napisz pracę i zdobądź prestiżowy certyfikat dla dziennikarzy
Trwa sesja poprawkowa szkolenia Prasowa Akademia Pieniądza XXI. Już tylko do 3 grudnia można poprawić testy i/lub przedstawić pracę dyplomową.
2017-11-10
Przedłużamy sesję. Prasową Akademię Pieniądza XXI można zaliczać o tydzień dłużej
Sesja egzaminacyjna Prasowej Akademii Pieniądza XXI została przedłużona o tydzień. Zainteresowani dziennikarze jeszcze do 19 listopada mogą zdać testy i ukończyć szkolenie. Sesja poprawkowa będzie trwała od 20 listopada do 3 grudnia (wcześniej był to termin 24 listopada).
2017-11-03
Został e-learning. Zakończyliśmy stacjonarną część szkolenia Prasowa Akademia Pieniądza XXI
Zakończyła się stacjonarna część szkolenia Prasowa Akademia Pieniądza XXI, na którą składało się 10 warsztatów dla dziennikarzy. Nadal można wziąć udział w e-learningu.
2017-10-25
Zdobądź dyplom. Jak napisać pracę dyplomową na zaliczenie szkolenia PAP21 dla dziennikarzy?
Na zakończenie szkolenia Prasowa Akademia Pieniądza, które Polska Agencja Prasowa prowadzi od początku roku we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, absolwenci otrzymają certyfikaty sygnowane przez PAP i NBP. Elementami niezbędnymi do ich uzyskania są zdanie testów oraz napisanie i zaliczenie pracy dyplomowej.
2017-10-18
Rynek kapitałowy bez tajemnic - ostatni wykład
"Rynek kapitałowy bez tajemnic" – to temat dziesiątego i ostatniego wykładu w ramach projektu Prasowa Akademia Pieniądza XXI. Warsztat odbędzie się w sobotę, 21 października o godz. 10 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.

Prowadząca wykład dr Anna Chmielewska z SGH wyjaśni najważniejsze mechanizmy i instrumenty rynków kapitałowych. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. czy spółka, której akcje najszybciej rosną to zawsze spółka najlepsza, czy spekulacja jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym, wreszcie czy możliwe jest "ubezpieczenie się" przed spadkami na giełdzie?
2017-10-10
Przedostatni warsztat nt. innowacji w sobotę, 14 października
Innowacyjność: moda, czy konieczność? – to temat przedostatniego warsztatu Prasowej Akademii Pieniądza. Wykład odbędzie się 14 października w Centrum Prasowym PAP. Początek o godz. 10.2017-09-05
Uwaga, zmiana terminu. Pierwszy powakacyjny warsztat już 30 września
Ddo końca projektu "Prasowa Akademia Pieniądza XXI" pozostały jeszcze trzy wykłady i tyle samo warsztatów. W ich kolejności zaszły jednak drobne zmiany. Najbliższy odbędzie się 30 września o godz. 10 w Centrum Prasowym PAP i będzie dotyczył "Impulsów i barier rozwoju po 2020 r." Warsztat poprowadzi prof. Elżbieta Mączyńska z SGH,  prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
2017-08-30
Prasowa Akademia Pieniądza XXI zaprasza do testów z wiedzy ekonomicznej
Wystarczy przeczytać wykład, a potem zmierzyć się on-line z dziesięcioma pytaniami przygotowanymi przez eksperta. Tak działa Prasowa Akademia Pieniądza XXI.

PAP21 to szkolenie skierowane do przedstawicieli mediów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat finansów i ekonomii. Organizuje je Polska Agencja Prasowa we współpracy z NBP.
2017-07-10
Podatki w pigułce. Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów edukacyjnych o podatkach
Czym są podatki, jakie pełnią funkcje, kto w istocie je płaci i co można opodatkować? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w filmach edukacyjnych, które powstały w ramach szkoleń dla dziennikarzy.
REGULAMIN SZKOLEŃ
Cele i adresaci szkoleń

Celem przedsięwzięciem głównym jest zwiększenie poziomu wiedzy dziennikarzy i pracowników mediów w trzech dziedzinach: gospodarka rynkowa, instytucje  i usługi finansowe oraz nowe horyzonty myśli ekonomicznej w zderzeniu z nowymi realiami gospodarczymi: wejściem przez Polskę na ścieżkę zrównoważonego rozwoju oraz realizację przez Unię Europejską założeń nowej perspektywy finansowej.

Ogólne zasady szkoleń

Warsztaty praktyczne i szkolenia on-line organizowane są nieodpłatnie i są współfinansowane ze środków dotacji Narodowego Banku Polskiego. Warsztaty praktyczne organizowane są w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie, szkolenia na odległość realizowane są za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej pod adresem: pap21.pl

Szkolenie obejmuje cykl 10 sesji tematycznych na które składają się wykłady publikowane na platformie e-learningowej oraz praktyczne warsztaty dziennikarskie.

Projektowi towarzyszą cykle artykułów o charakterze popularyzatorskim (publikowanych w serwisach PAP, przede wszystkim na stronie www.kurier.pap.pl), a także seria newsletterów informujących o tematach podejmowanych w ramach PAP21 oraz jednocześnie propagujących projekt.  Uczestnicy PAP21 uzyskają także dostęp do biblioteki tekstów (w formie elektronicznej), związanych z tematyką wykładów i warsztatów.

Program szkolenia

Program obejmuje, m.in. następujące zagadnienia:
- źródła i sposoby pozyskiwania środków na finansowanie wydatków prorozwojowych i proinnowacyjnych,
- nowe instytucje i rozwiązania w zakresie finansowania rozwoju,
- współpraca gospodarcza i finansowa jednostek państwowych, prywatnych i społecznych.

Uczestnicy, którzy zaliczą szkolenie otrzymają srebrne i złote certyfikaty "Prasowej Akademii Pieniądza" z logo Narodowego Banku Polskiego i Polskiej Agencji Prasowej.

Aktualne informacje o kolejnych warsztatach, o publikacji wykładów i testów podawane są sukcesywnie na tablicy informacyjnej na stronie głównej platformy e-learningowej pap21.pl oraz w newsletterach wysyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na wskazany adres e-mail.

Rejestracja

Uczestnikiem szkoleń może być wyłącznie osoba zalogowana – posiadająca swój login i hasło – określane w momencie rejestracji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na platformie pap21.pl. Przy rejestracji on-line uczestnik podaje swoje dane (m.in. imię i nazwisko, adres, miejscowość, redakcję, z którą współracuje). Dane te użytkowane są wyłącznie na potrzeby organizacji szkoleń.

Warsztaty, wykłady i prezentacje szkoleniowe

Głównymi elementami każdej z 10 sesji tematycznych są warsztaty praktyczne oraz wykłady merytoryczne (tzw. teksty bazowe). Tematyka kolejnych sesji podana jest w zakładce PROGRAM. Informacja o terminach udostępnienia nowych wykładów oraz kolejnych warsztatów będzie zamieszczana na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w biuletynach elektronicznych rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń.

Dostęp do materiałów szkoleniowych (wykładów i prezentacji) będzie możliwy przez cały okres trwania szkoleń.

Baza pytań i odpowiedzi

Zalogowani uczestnicy mają możliwość zadawania za pośrednictwem internetu pytań autorom wykładów i ekspertom. Pytania zadaje się poprzez ich wpisywanie w okienko dialogowe dostępne na e-platforemie pap21.pl. Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy, publikowane są w bazie pytań i odpowiedzi, do stałego wglądu uczestników szkoleń. Odpowiedzi dostępne są en bloc lub w podziale na moduły tematyczne. Lista zadanych indywidualnie pytań dostępna jest do wglądu w zakładce TWOJA STRONA.

Złote i srebrne certyfikaty

Pomyślne ukończenia szkolenia dokumentowane jest złotymi i srebrnymi certyfikatami. Srebrne certyfikaty przysługują uczestnikom, którzy zaliczą towarzyszące warsztatom praktyczne zadania dziennikarskie lub którzy zaliczą komplet testów. Złote certyfikaty uhonorują tak którzy zaliczą zarówno zadania praktyczne jak testy. Prace praktyczne oceniają i zaliczają wykładowcy oraz eksperci prowadzący warsztaty. Do zaliczenia testu  wymagane jest uzyskanie minimum 70% przyjętej punktacji w danym teście.

Informacja o praktycznych zadaniach dziennikarskich i o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu i ukończeniu (zaliczeniu) znajduje się w zakładce TWOJA STRONA.

Zakładka "Twoja Strona"

Zarejestrowani i zalogowani uczestnicy szkoleń mają możliwość wglądu do informacji o przebiegu swojego szkolenia, w tym o testach, jak również do zadanych przez siebie pytań i uzyskanych odpowiedziach.