AKTUALNOŚCI
2019-05-09
Oceń II edycję Prasowej Akademii Pieniądza
Zachęcamy wypełnienia ankiety na temat Prasowej Akademii Pieniądza - szkolenia z ekonomii dla dziennikarzy. Każda Państwa sugestia jest dla nas bardzo ważna.
2019-05-07
Rusza sesja poprawkowa ostatniej szansy
Na prośbę uczestników II edycji Prasowej Akademii Pieniądza uruchomiona została druga sesja poprawkowa testów. Dodatkową szansę na poprawienie swoich sprawdzianów otrzymają ci uczestnicy Prasowej Akademii Pieniądza, którzy mają na swoim koncie na e-platformie www.pap21.pl jeden lub kilka niezaliczonych testów, a także osoby, które nie zdążyły rozwiązać wszystkich sprawdzianów. 
2019-05-06
Zakończyła się II edycja Prasowej Akademii Pieniądza
Drugą edycję "Prasowej Akademii Pieniądza" pozytywnie zaliczyło 28 uczestników, z czego 20 zaliczyło testy dopiero w rudzie poprawkowej.
2019-04-29
Są pierwsi absolwenci II edycji Prasowej Akademii Pieniądza
Druga edycja Prasowej Akademii Pieniądza ma już pierwszych absolwentów. Rundę podstawową testów zaliczyło ośmiu uczestników. Dla pozostałych uruchomiono sesję poprawkową.  
2019-04-25
25 kwietnia - ostatni dzień testów rundy podstawowej
Jeszcze tylko 25 kwietnia, do północy można rozwiązywać testy online w ramach Prasowej Akademii Pieniądza. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu trzeba zaliczyć 10 sprawdzianów dostępnych na stronie www.pap21.pl.
2019-04-17
Ostatni tydzień testów w Prasowej Akademii Pieniądza
Jeszcze tylko do 25 kwietnia można rozwiązywać testy online w ramach Prasowej Akademii Pieniądza. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu trzeba zaliczyć 10 sprawdzianów dostępnych na stronie www.pap21.pl.    
2019-03-28
Uwaga! Trwają zapisy na dodatkowy warsztat dla dziennikarzy w Warszawie
Warsztat dziennikarza ekonomicznego, ekonomia w pigułce oraz relacje państwa z gospodarką – to tematy specjalnego warsztatu szkoleniowego Prasowej Akademii Pieniądza, który odbędzie się  15 kwietnia br. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, przy ul. Brackiej 6/8.

2018-12-19
Część warsztatowa zakończona. Czas na e-learning
Warsztatem w Lublinie zakończyła się część praktyczna szkolenia dla dziennikarzy "Prasowa Akademia Pieniądza". Uczestnicy mają jeszcze do zaliczenia wykłady i testy na platformie e-learningowej. 
2019-04-03
Zrównoważony rozwój państw tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Zrównoważony rozwój, fikcja czy cel do osiągnięcia – to temat kolejnego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza.  
2019-03-19
Rewolucja cyfrowa tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Rewolucja cyfrowa a gospodarka – to temat kolejnego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza, który został udostępniony na platformie e-learningowej na stronie www.pap21.pl.
AKTUALNOŚCI
2018-07-19
Dziennikarze powinni umieć demaskować manipulacje rozmówców wypowiadających się o gospodarce  – uważa dr Piotr Maszczyk. Wykładowca "Prasowej Akademii Pieniądza" zachęca dziennikarzy do pogłębiania wiedzy ekonomicznej. 

W czwartek, 28 czerwca odbył się pierwszy z cyklu warsztatów drugiej edycji Prasowej Akademii Pieniądza. Celem projektu, który realizuje PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim jest zwiększenie wiedzy ekonomicznej wśród dziennikarzy i blogerów piszących o ekonomii i finansach. 

Od września ruszą kolejne praktyczne warsztaty w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie i Krakowie. Zapraszamy do REJESTRACJI

Zdaniem dr Piotra Maszczyka z SGH, który jest jednym z prowadzących szkolenie, kwestia poszerzania wiedzy ekonomicznej jest dziś szczególnie ważna bo ekonomia przeplata życie każdego człowieka. Ekspert zaznaczył jednak, że szczególną rolę w tłumaczeniu zjawisk gospodarczych czytelnikom mają dziennikarze, którzy powinni mieć odpowiednią wiedzę na ten temat.

"Oczywiście nikt nie oczekuje tego, żeby dziennikarz był profesjonalnym, wykształconym akademickim ekonomistą, ale musi on rozumieć co do niego mówi rozmówca. Żeby coś wytłumaczyć, trzeba to samemu rozumieć" – podkreślił Maszczyk.

Według niego dzięki posiadaniu wiedzy ekonomicznej dziennikarze są bardziej odporni na manipulacje, które w tej dziedzinie są stosunkowo łatwe. "To dlatego, że ekonomiści posługują się specyficznym żargonem, w którym niektóre słowa oznaczają coś zupełnie innego niż w języku potocznym" – powiedział Maszczyk. Jako przykład podał zwrot "efektywny", który może być odbierany jako coś pozytywnego. Natomiast w ekonomii rozwiązanie efektywne wcale nie musi być korzystne dla większości.

Podobnie jest w przypadku "dyskryminacji cenowej"*. "Mówiąc dyskryminacja cenowa niektórym może się wydawać, że mamy na myśli coś złego, tymczasem wystarczy użyć zwrotu różnicowanie cen i odbiór może być już inny" – wskazał ekspert.

Według wykładowcy manipulacja może też polegać na mieszaniu osobistych opinii i poglądów z faktami ekonomicznymi. "To duże niebezpieczeństwo. W ekonomii mamy wręcz rozróżnienie na ekonomię pozytywną, która odnosi się do sfery faktów, do której można przyłożyć kryterium prawdy i fałszu oraz ekonomią normatywną, która odnosi się do opinii i poglądów" – zaznaczył wykładowca SGH.

Według niego bardzo często osobiste poglądy i opinie osób, które wypowiadają się w mediach są przedstawiane jako obiektywne fakty, dlatego dziennikarze powinni umieć demaskować takie sytuacje. "Powinni umieć rozróżnić fakty i opinie oraz umieć zmusić rozmówców, ekspertów, ekonomistów, czy polityków zajmujących się gospodarką do tego żeby oddzielali swoje własne opinie od faktów. A jeżeli już chcą przedstawić swoje opinie, to żeby za każdym razem właśnie jako takie je wypowiadali" – podsumował Maszczyk.

* Dyskryminacja cenowa – nazywana też różnicowaniem cen. To sytuacja kiedy np. firma sprzedaje taki sam produkt lub usługę po różnych cenach, mimo takich samych  kosztów produkcji i dystrybucji.