AKTUALNOŚCI
2019-05-09
Oceń II edycję Prasowej Akademii Pieniądza
Zachęcamy wypełnienia ankiety na temat Prasowej Akademii Pieniądza - szkolenia z ekonomii dla dziennikarzy. Każda Państwa sugestia jest dla nas bardzo ważna.
2019-05-07
Rusza sesja poprawkowa ostatniej szansy
Na prośbę uczestników II edycji Prasowej Akademii Pieniądza uruchomiona została druga sesja poprawkowa testów. Dodatkową szansę na poprawienie swoich sprawdzianów otrzymają ci uczestnicy Prasowej Akademii Pieniądza, którzy mają na swoim koncie na e-platformie www.pap21.pl jeden lub kilka niezaliczonych testów, a także osoby, które nie zdążyły rozwiązać wszystkich sprawdzianów. 
2019-05-06
Zakończyła się II edycja Prasowej Akademii Pieniądza
Drugą edycję "Prasowej Akademii Pieniądza" pozytywnie zaliczyło 28 uczestników, z czego 20 zaliczyło testy dopiero w rudzie poprawkowej.
2019-04-29
Są pierwsi absolwenci II edycji Prasowej Akademii Pieniądza
Druga edycja Prasowej Akademii Pieniądza ma już pierwszych absolwentów. Rundę podstawową testów zaliczyło ośmiu uczestników. Dla pozostałych uruchomiono sesję poprawkową.  
2019-04-25
25 kwietnia - ostatni dzień testów rundy podstawowej
Jeszcze tylko 25 kwietnia, do północy można rozwiązywać testy online w ramach Prasowej Akademii Pieniądza. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu trzeba zaliczyć 10 sprawdzianów dostępnych na stronie www.pap21.pl.
2019-04-17
Ostatni tydzień testów w Prasowej Akademii Pieniądza
Jeszcze tylko do 25 kwietnia można rozwiązywać testy online w ramach Prasowej Akademii Pieniądza. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu trzeba zaliczyć 10 sprawdzianów dostępnych na stronie www.pap21.pl.    
2019-03-28
Uwaga! Trwają zapisy na dodatkowy warsztat dla dziennikarzy w Warszawie
Warsztat dziennikarza ekonomicznego, ekonomia w pigułce oraz relacje państwa z gospodarką – to tematy specjalnego warsztatu szkoleniowego Prasowej Akademii Pieniądza, który odbędzie się  15 kwietnia br. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, przy ul. Brackiej 6/8.

2018-12-19
Część warsztatowa zakończona. Czas na e-learning
Warsztatem w Lublinie zakończyła się część praktyczna szkolenia dla dziennikarzy "Prasowa Akademia Pieniądza". Uczestnicy mają jeszcze do zaliczenia wykłady i testy na platformie e-learningowej. 
2019-04-03
Zrównoważony rozwój państw tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Zrównoważony rozwój, fikcja czy cel do osiągnięcia – to temat kolejnego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza.  
2019-03-19
Rewolucja cyfrowa tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Rewolucja cyfrowa a gospodarka – to temat kolejnego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza, który został udostępniony na platformie e-learningowej na stronie www.pap21.pl.
AKTUALNOŚCI
2019-04-03
Zrównoważony rozwój, fikcja czy cel do osiągnięcia – to temat kolejnego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza.  
Czy osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przez państwa jest realne? Jakie warunki musi spełnić gospodarka, aby osiągnąć równowagę? – o tym wszystkim można dowiedzieć się z wykładu przygotowanego przez dr Leszka Mosiejko z SGH.

Autor wskazuje w nim, że koncepcja zrównoważonego rozwoju sprowadza się do próby osiągnięcia kompromisu pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym oraz ekologią, co umożliwi wywołanie efektu synergii, której beneficjentami będzie w ostatecznym rozrachunku człowiek.

"Istotą takiego rozwoju jest podjęcie takich działań przez człowieka, aby współcześnie wykorzystywane ograniczone zasoby naturalne służyły całej ludzkości obecnie, jak również przyszłym pokoleniom" – czytamy w wykładzie. 

Niestety, jak wskazuje dr Mosiejko, główną osią sporu jest domaganie się środowisk proekologicznych poszanowania surowców, ochrony jakości wody, powietrza i gleby przy jednoczesnym dążeniu ludzkości do działań związanych z eksploatacją zasobów naturalnych w postaci zapewnienia rentowności przedsiębiorstw, kreowania podaży, wolnej konkurencji dla obniżenia cen i lepszej jakości dóbr i usług dla zadowolenia konsumentów. 

Dostęp do tego szkolenia oraz pozostałych materiałów przygotowanych w ramach II edycji Prasowej Akademii Pieniądza jest możliwy po bezpłatnej rejestracji na platformie e-learningowej pod adresem www.pap21.pl.

Uczestnicy, którzy zaliczą online wszystkie 10 testów sprawdzających online otrzymają certyfikat wydany przez PAP i NBP.