AKTUALNOŚCI
2019-05-09
Oceń II edycję Prasowej Akademii Pieniądza
Zachęcamy wypełnienia ankiety na temat Prasowej Akademii Pieniądza - szkolenia z ekonomii dla dziennikarzy. Każda Państwa sugestia jest dla nas bardzo ważna.
2019-05-07
Rusza sesja poprawkowa ostatniej szansy
Na prośbę uczestników II edycji Prasowej Akademii Pieniądza uruchomiona została druga sesja poprawkowa testów. Dodatkową szansę na poprawienie swoich sprawdzianów otrzymają ci uczestnicy Prasowej Akademii Pieniądza, którzy mają na swoim koncie na e-platformie www.pap21.pl jeden lub kilka niezaliczonych testów, a także osoby, które nie zdążyły rozwiązać wszystkich sprawdzianów. 
2019-05-06
Zakończyła się II edycja Prasowej Akademii Pieniądza
Drugą edycję "Prasowej Akademii Pieniądza" pozytywnie zaliczyło 28 uczestników, z czego 20 zaliczyło testy dopiero w rudzie poprawkowej.
2019-04-29
Są pierwsi absolwenci II edycji Prasowej Akademii Pieniądza
Druga edycja Prasowej Akademii Pieniądza ma już pierwszych absolwentów. Rundę podstawową testów zaliczyło ośmiu uczestników. Dla pozostałych uruchomiono sesję poprawkową.  
2019-04-25
25 kwietnia - ostatni dzień testów rundy podstawowej
Jeszcze tylko 25 kwietnia, do północy można rozwiązywać testy online w ramach Prasowej Akademii Pieniądza. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu trzeba zaliczyć 10 sprawdzianów dostępnych na stronie www.pap21.pl.
2019-04-17
Ostatni tydzień testów w Prasowej Akademii Pieniądza
Jeszcze tylko do 25 kwietnia można rozwiązywać testy online w ramach Prasowej Akademii Pieniądza. Do uzyskania prestiżowego certyfikatu trzeba zaliczyć 10 sprawdzianów dostępnych na stronie www.pap21.pl.    
2019-03-28
Uwaga! Trwają zapisy na dodatkowy warsztat dla dziennikarzy w Warszawie
Warsztat dziennikarza ekonomicznego, ekonomia w pigułce oraz relacje państwa z gospodarką – to tematy specjalnego warsztatu szkoleniowego Prasowej Akademii Pieniądza, który odbędzie się  15 kwietnia br. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, przy ul. Brackiej 6/8.

2018-12-19
Część warsztatowa zakończona. Czas na e-learning
Warsztatem w Lublinie zakończyła się część praktyczna szkolenia dla dziennikarzy "Prasowa Akademia Pieniądza". Uczestnicy mają jeszcze do zaliczenia wykłady i testy na platformie e-learningowej. 
2019-04-03
Zrównoważony rozwój państw tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Zrównoważony rozwój, fikcja czy cel do osiągnięcia – to temat kolejnego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza.  
2019-03-19
Rewolucja cyfrowa tematem Prasowej Akademii Pieniądza
Rewolucja cyfrowa a gospodarka – to temat kolejnego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza, który został udostępniony na platformie e-learningowej na stronie www.pap21.pl.
AKTUALNOŚCI
2019-02-01
Czym są podatki? Jakie są źródła dochodów podatkowych? Kto w istocie podatki płaci? Co to znaczy, że podatki mają progresywny, albo regresywny charakter? Jakie są skutki opodatkowania dla sektora przedsiębiorstw i gospodarstw domowych? Odpowiedzi na wszystkie te pytania można uzyskać zapisując się na bezpłatne szkolenie "Prasowa Akademia Pieniądza, II edycja". Jeden z wykładów w całości poświęcono podatkom w gospodarce. 

Jego autor, dr Piotr Maszczyk stara się m.in. wyjaśnić dlaczego podatki stały się tak nieodłączną częścią naszego życia oraz czy współczesny świat można wyobrazić sobie bez podatków. 

Ekspert wylicza cztery motywy nakładania podatków. Po pierwsze, są one niezbędne, aby sfinansować realizowane przez państwo wydatki na zakup dóbr i usług publicznych. Takim dobrem jest na przykład obrona narodowa lub latarnia morska. 

Po drugie i trzecie, podatki są wykorzystywane w celu urzeczywistniania ideałów równości społecznej. Jeśli większość społeczeństwa opowiada się za taką ingerencją państwa, podatki są narzędziem zmniejszającym lub zwiększającym dochody wybranych podmiotów i grup społecznych. Przykładowo podatki pozwalają finansować stypendia dla studentów, zasiłki dla bezrobotnych czy program "Rodzina 500 Plus".

Czwartym motywem nakładania podatków jest chęć ograniczenia negatywnych skutków konsumpcji niektórych dóbr i usług. Dr Maszczyk wskazuje m.in., że społeczna użyteczność konsumpcji alkoholu, tytoniu jest ewidentnie niższa niż ich użyteczność prywatna. Państwo decyduje się więc na nałożenie podatków, co podnosi cenę tych dóbr i w ten sposób zmniejsza ich konsumpcję.

Z wykładu można się tez dowiedzieć, że przez niektórych ekonomistów podatki są traktowane również jako obowiązkowe składki ubezpieczeniowe i cła, jednak zgodnie z obowiązującą w polskim prawie definicją, nie mogą być one uważane za ten rodzaj danin publicznych. Zawierają bowiem w sobie z jednej strony element świadczenia wzajemnego (np. płacąc składkę ZUS nabywamy prawo do emerytury), jak również element ekwiwalentności (opłacenie cła jest warunkiem uzyskania pozwolenia na wwóz lub wywóz towarów). 

Druga edycja Prasowej Akademii Pieniądza to szkolenie dla dziennikarzy zainteresowanych tematyką ekonomiczną. Celem projektu realizowanego przez PAP we współpracy z NBP jest poszerzenie i uaktualnienie wiedzy ekonomicznej i podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie dziennikarstwa gospodarczego. Projekt oprócz części warsztatowej składa się ze szkoleń w formule e-learningowej dostępnych po zarejestrowaniu na stronie www.pap21.pl. 

W zakończonej jesienią 2018 r. części warsztatowej (szkolenia zorganizowane w sześciu miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Lublinie) wzięło udział kilkudziesięciu dziennikarzy reprezentujących media lokalne i regionalne oraz blogerów.

Uczestnicy mają jeszcze do zaliczenia wykłady i testy online. Docelowo na platformie e-learningowej pap21.pl zostanie udostępnionych 10 szkoleń wraz ze sprawdzianami. W tej chwili dostępnych jest sześć wykładów i testów:
1. "Ekonomia w pigułce - wprowadzenie nie tylko dla początkujących"
2. "Państwo, a gospodarka"
3. "Warsztat dziennikarza ekonomicznego"
4. "Demografia, jako wyzwanie dla Polski i świata" 
5. "Podatki w gospodarce"
6. Czego nas uczą ekonomiczni nobliści?

Kolejne materiały będą sukcesywnie publikowane na e-platformie w terminie do marca 2019 r. 

Zgodnie z regulaminem szkolenia uczestnicy, którzy wzięli udział w praktycznym warsztacie i zaliczą online wszystkie 10 testów sprawdzających online otrzymają certyfikat złoty wydany przez PAP i NBP.