AKTUALNOŚCI
2017-07-10
Podatki w pigułce. Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów edukacyjnych o podatkach
Czym są podatki, jakie pełnią funkcje, kto w istocie je płaci i co można opodatkować? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w filmach edukacyjnych, które powstały w ramach szkoleń dla dziennikarzy.
2017-06-19
Warsztaty o polityce pieniężnej i systemie bankowym
PAP zaprasza chętnych na ostatnie przed wakacjami wykłady o finansach. Na uczestników czekają tym razem dwa tematy.

W sobotę, 24 czerwca w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie odbędą się dwa warsztaty o tematyce finansowej. Pierwszy poświęcony będzie pieniądzowi i polityce pieniężnej; drugi – systemowi bankowemu. Start o godz. 9.
2017-05-18
Wszystko o podatkach. Piąty warsztat już w sobotę, 20 maja
"Podatki w gospodarce" to temat piątego warsztatu Prasowej Akademii Pieniądza 21, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 20 maja w siedzibie PAP. Początek o godz. 10. Warsztat poprowadzi dr Piotr Maszczyk z SGH w Warszawie. 

Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są najczęstsze motywy nakładania podatków, poznają zasady opodatkowania i rozkład obciążeń podatkowych. Autor wyjaśni także zagadnienia związane z optymalną polityką podatkową.
2017-04-19
Czwarty warsztat. Naczelny PAP Biznes o dziennikarstwie ekonomicznym
Jak dziennikarz ekonomiczny wpływa na rynek finansowy? Czy powinien grać na giełdzie? Prasowa Akademia Pieniądza XXI zaprasza na kolejny wykład i warsztat.

Jego autorem jest Maciej Danielewicz, redaktor naczelny Redakcji Ekonomicznej w Polskiej Agencji Prasowej. "Czy dziennikarze, w tym dziennikarze ekonomiczni mogą być spokojni o swoje miejsca pracy? Wydaje się, że tak" - pisze red. Danielewicz.
2017-04-14
Trzeci warsztat m.in. o ograniczeniach dla aktywnej polityki fiskalnej państwa
Deficyt i dług publiczny oraz sytuacja gospodarcza danego kraju mają wpływ na kształtowanie przez państwo polityki fiskalnej – podkreślił dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej.

W sobotę, 8 kwietnia w Centrum Prasowym PAP odbył się trzeci warsztat w ramach "Prasowej Akademii Pieniądza XXI"
2017-04-04
Trzeci warsztat w PAP. Dr Piotr Maszczyk o polityce fiskalnej
Polityka fiskalna państwa będzie tematem warsztatów dla dziennikarzy, które w sobotę 8 kwietnia odbędą się w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.
2017-03-29
Państwo w gospodarce. Drugi warsztat PAP21 za nami
Państwo jest tym podmiotem, który jest uprawniony do urzeczywistniania tego rodzaju sprawiedliwości i równości, który podoba się większości społeczeństwa – podkreślił we wstępie do drugiego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza dr Piotr Maszczyk.

W sobotę, 25 marca w Centrum Prasowym PAP odbył się drugi warsztat w ramach "Prasowej Akademii Pieniądza XXI" – projektu szkoleniowego dla dziennikarzy realizowanego przez PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Tematem spotkania był wykład "Funkcje państwa i metody oddziaływania na gospodarkę".
2017-03-20
Jak państwo oddziałuje na gospodarkę? Zapraszamy na drugi wykład PAP21
Dlaczego państwo interweniuje w gospodarce? Czym zajmuje się ekonomia polityczna? Zapraszamy na drugi wykład PAPXXI i kolejny warsztat w siedzibie PAP.

"Funkcje państwa i metody oddziaływania na gospodarkę" – tak brzmi temat następnego opracowania przygotowanego przez dr. Piotra Maszczyka dla dziennikarzy uczestniczących w szkoleniu PAP21.

2017-03-13
Co produkować, jak i dla kogo? Pierwszy warsztat PAP21 za nami
W sobotę 11 marca, w Centrum Prasowym PAP odbył się inauguracyjny warsztat Prasowej Akademii Pieniądza XXI. W szkoleniu wzięło udział prawie 40 uczestników, chętnych do pogłębienia swojej wiedzy na temat ekonomii i finansów. Łącznie w projekcie zarejestrowało się ponad 210 dziennikarzy z całej Polski. 

Pierwsze zajęcia miały charakter wprowadzający do ekonomii. Uczestnicy poznali m.in. podstawowe zagadnienia gospodarcze oraz metody badań stosowane przez ekonomistów. Prowadzący wykład, dr Piotr Maszczyk z SGH, w przystępny sposób starał się wyjaśnić m.in. co produkować, jak to robić i dla kogo. Na różnych przykładach "z życia" uczestnicy mogli się też przekonać, że ekonomia to fascynująca nauka, która towarzyszy nam każdego dnia.       

Następny wykład wraz z testem zostanie opublikowany na platformie szkoleniowej PAP21.pl najpóźniej w piątek, 17 marca. Natomiast warsztat praktyczny odbędzie się już 25 marca (sobota) w Centrum Prasowym PAP, przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. Zapraszamy wszystkich, w tym szczególnie tych, którzy nie mogli wziąć udział w pierwszych praktycznych zajęciach. Opuszczenie jednych zajęć nie przekreśla szans na uzyskanie certyfikatu ukończenia "Prasowej Akademii Pieniądza XXI". 
2017-03-03
Pierwszy warsztat. 11 marca spotkanie dziennikarzy w ramach PAPXXI
Już 11 marca w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbędzie się pierwszy bezpłatny warsztat dla dziennikarzy biorących udział w projekcie PAPXXI. Spotkanie odbędzie się w Centrum Prasowym w siedzibie PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.

Startujemy o godzinie 10. Warsztat będzie składał się z czterech bloków trwających po 45 minut. W trakcie będzie można zadawać prowadzącemu pytania, a po wszystkim – także przeprowadzić wywiad z dr. Maszczykiem.


AKTUALNOŚCI
2017-03-29
Państwo jest tym podmiotem, który jest uprawniony do urzeczywistniania tego rodzaju sprawiedliwości i równości, który podoba się większości społeczeństwa – podkreślił we wstępie do drugiego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza dr Piotr Maszczyk.

W sobotę, 25 marca w Centrum Prasowym PAP odbył się drugi warsztat w ramach "Prasowej Akademii Pieniądza XXI" – projektu szkoleniowego dla dziennikarzy realizowanego przez PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Tematem spotkania był wykład "Funkcje państwa i metody oddziaływania na gospodarkę".
Prowadzący warsztat dr Piotr Maszczyk z SGH szczególną uwagę poświęcił kwestiom relacji pomiędzy efektywnością, a sprawiedliwością (równością), jak również zagadnieniu zawodności rynku i państwa.   

Po co państwo gospodarce?


Ekspert przypomniał, że państwo jest tym podmiotem, który jest uprawniony do urzeczywistniania tego rodzaju sprawiedliwości i równości, który podoba się większości społeczeństwa. "Ekonomiści powiedzą, że to jest pierwsze uzasadnienie istnienia państwa w gospodarce. Państwo jest mianowicie takim podmiotem, który dokonuje redystrybucji dochodu wynikającego z alokacji rynkowej w takim kierunku żeby zwiększać zakres sprawiedliwości pionowej do stopnia porządanego przez większość społeczeństwa" – mówił dr Maszczyk.

Wykładowca zwróci uwagę, że cały mechanizm rynkowy, który znamy dziś i całe to podejście, które próbuje oczyścić rynek z jakichkolwiek wartości wynika wprost z podejścia utylitarystów. Jego zdaniem w tym sensie rynek jest amoralny. To oznacza, że wartości narzucane są przez państwo.

Dodał przy tym, że "dopóty, dopóki to państwo jest demokratyczne, to te wartości, które państwo narzuca rynkowi wynikają bezpośrednio z poglądów ludzi biorących udział w procesie demokratycznym".
 
Wskazał jednak, że dokonując redystrybucji dochodu państwo nie ma prawa naruszać pewnych ogólnych zasad. Jako przykład podał takie zdefiniowanie podatków, aby osoby łyse płaciły cztery razy wyższe daniny niż pozostali. "Takiego działania nie da się racjonalnie uzasadnić" – zaznaczył Maszczyk. Dodał jednak, że to nie oznacza, że tak wysokich podatków państwo nie może narzucić.  

Prowadzący warsztat podkreślił też, że błędne jest myślenie niektórych osób twierdzących, że państwo "bawi się w Janosika" . "To nie jest zabawa. Państwo realizuje jedną ze swoich podstawowych funkcji i musi to robić. Jeśli więc zgadzamy się na istnienie pewnego systemu redystrybucji dochodu to państwo to robi. Państwo nie kradnie" – tłumaczył Maszczyk.

Autor wykładu zwrócił też uwagę, że tylko państwo może rozwiązać problemy związane z redystrybucją , ponieważ dysponuje ono władczymi uprawnieniami. Zaznaczył jednak, że stosowanie przymusu państwo traktuje niezwykle "ekskluzywnie".

"Oznacza to, że wszystkie relacje rynkowe odbywają się na zasadach wolnego rynku, a więc nie można nikogo do niczego zmusić. Państwo może to robić, ale tylko w odniesieniu do niektórych spraw, jak np. płacenie podatków, czy oddanie własności w imię interesu publicznego" – mówił ekspert.

Kiedy państwo powinno interweniować na rynku?

W dalszej części warsztatu prowadzący omówił kwestię interwencji państwa w gospodarce w oparciu o kryterium efektywności. W tym kontekście ekspert przywołał m.in. najczęstsze przykłady zawodności rynku, do których należą m.in. istnienie na rynku konkurencji niedoskonałej, w tym przede wszystkim monopoli, konsumpcja dóbr generujących negatywne efekty zewnętrzne (paliwa oparte na węglowodorach, alkohol, tytoń), czy też brak istnienia rynku w kontekście pewnych dóbr, np. rynku ryzyka związanego z finansowaniem edukacji, a także nierówny dostęp do informacji np. o składzie żywności lub o ryzyku korzystania z oferowanych dóbr.

Zdaniem dr Maszczyka zawodności rynku otwierają przestrzeń dla ingerencji państwa. "Nie oznacza to jednak, że zawsze, kiedy takie zawodności się pojawiają, państwo powinno interweniować. Mamy w Polsce urzędy regulujące rynki energetyki i telekomunikacyjny, a nie mamy żadnej agendy regulującej funkcjonowanie rynku AGD, choć na nim również nie funkcjonuje mechanizm doskonale konkurencyjny".
W jego ocenie państwo powinno interweniować tylko wtedy kiedy korzyść społeczna netto jest dodatnia, czyli w sytuacji kiedy strata dobrobytu jest na tyle duża, że to uzasadnia interwencję i ta interwencja przyniesie korzyść społeczną netto, a więc wzrost dobrobytu będzie większy niż koszt tej interwencji.

Cele i funkcje państwa

Ekspert wskazał też dwie grupy celów, jakie realizuje państwo. Wśród  celów ekonomicznych działalności państwa wymienił m.in. długookresowy, zrównoważony wzrost gospodarczy; ukierunkowany na podniesienie poziomu życia (dobrobytu), wzrost konkurencyjności międzynarodowej, bez której realizacja celu pierwszego nie będzie możliwa oraz stabilność krótkookresowa, zmniejszanie amplitudy wahań wartości produkcji i dochodu wywołanych cyklem koniunkturalnym, ograniczanie bezrobocia, tłumienie inflacji.
Natomiast najważniejsze cele pozaekonomiczne państwa to zapewnienie pożądanego ze społecznego punktu widzenia sposobu podziału dochodu, gwarantującego akceptowany poziom równości (sprawiedliwości), bezpieczeństwo (wewnętrzne i zewnętrzne), stabilność całego systemu (wspieranie działalności gospodarczej, tworzenie i dostosowywanie ram prawnych i regulacyjnych), ograniczanie skali zawodności rynku.