AKTUALNOŚCI
2017-12-19
45 absolwentów PAP XXI
Miło nam poinformować, że pierwszą edycję "Prasowej Akademii Pieniądza" pozytywnie zaliczyło 45 uczestników, z czego 22 otrzyma certyfikaty złote (za zaliczenie wszystkich testów i przygotowanie pracy dyplomowej).

Certyfikaty srebrne trafią do 23 osób (za zaliczenie wszystkich testów, albo przygotowanie pracy dyplomowej).
Wysyłkę certyfikatów rozpoczniemy na początku stycznia 2018 r.
2017-11-29
Ostatnie dni. Zdaj testy lub napisz pracę i zdobądź prestiżowy certyfikat dla dziennikarzy
Trwa sesja poprawkowa szkolenia Prasowa Akademia Pieniądza XXI. Już tylko do 3 grudnia można poprawić testy i/lub przedstawić pracę dyplomową.
2017-11-10
Przedłużamy sesję. Prasową Akademię Pieniądza XXI można zaliczać o tydzień dłużej
Sesja egzaminacyjna Prasowej Akademii Pieniądza XXI została przedłużona o tydzień. Zainteresowani dziennikarze jeszcze do 19 listopada mogą zdać testy i ukończyć szkolenie. Sesja poprawkowa będzie trwała od 20 listopada do 3 grudnia (wcześniej był to termin 24 listopada).
2017-11-03
Został e-learning. Zakończyliśmy stacjonarną część szkolenia Prasowa Akademia Pieniądza XXI
Zakończyła się stacjonarna część szkolenia Prasowa Akademia Pieniądza XXI, na którą składało się 10 warsztatów dla dziennikarzy. Nadal można wziąć udział w e-learningu.
2017-10-25
Zdobądź dyplom. Jak napisać pracę dyplomową na zaliczenie szkolenia PAP21 dla dziennikarzy?
Na zakończenie szkolenia Prasowa Akademia Pieniądza, które Polska Agencja Prasowa prowadzi od początku roku we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, absolwenci otrzymają certyfikaty sygnowane przez PAP i NBP. Elementami niezbędnymi do ich uzyskania są zdanie testów oraz napisanie i zaliczenie pracy dyplomowej.
2017-10-18
Rynek kapitałowy bez tajemnic - ostatni wykład
"Rynek kapitałowy bez tajemnic" – to temat dziesiątego i ostatniego wykładu w ramach projektu Prasowa Akademia Pieniądza XXI. Warsztat odbędzie się w sobotę, 21 października o godz. 10 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.

Prowadząca wykład dr Anna Chmielewska z SGH wyjaśni najważniejsze mechanizmy i instrumenty rynków kapitałowych. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in. czy spółka, której akcje najszybciej rosną to zawsze spółka najlepsza, czy spekulacja jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym, wreszcie czy możliwe jest "ubezpieczenie się" przed spadkami na giełdzie?
2017-10-10
Przedostatni warsztat nt. innowacji w sobotę, 14 października
Innowacyjność: moda, czy konieczność? – to temat przedostatniego warsztatu Prasowej Akademii Pieniądza. Wykład odbędzie się 14 października w Centrum Prasowym PAP. Początek o godz. 10.2017-09-05
Uwaga, zmiana terminu. Pierwszy powakacyjny warsztat już 30 września
Ddo końca projektu "Prasowa Akademia Pieniądza XXI" pozostały jeszcze trzy wykłady i tyle samo warsztatów. W ich kolejności zaszły jednak drobne zmiany. Najbliższy odbędzie się 30 września o godz. 10 w Centrum Prasowym PAP i będzie dotyczył "Impulsów i barier rozwoju po 2020 r." Warsztat poprowadzi prof. Elżbieta Mączyńska z SGH,  prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
2017-08-30
Prasowa Akademia Pieniądza XXI zaprasza do testów z wiedzy ekonomicznej
Wystarczy przeczytać wykład, a potem zmierzyć się on-line z dziesięcioma pytaniami przygotowanymi przez eksperta. Tak działa Prasowa Akademia Pieniądza XXI.

PAP21 to szkolenie skierowane do przedstawicieli mediów, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat finansów i ekonomii. Organizuje je Polska Agencja Prasowa we współpracy z NBP.
2017-07-10
Podatki w pigułce. Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów edukacyjnych o podatkach
Czym są podatki, jakie pełnią funkcje, kto w istocie je płaci i co można opodatkować? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w filmach edukacyjnych, które powstały w ramach szkoleń dla dziennikarzy.
AKTUALNOŚCI
2017-03-29
Państwo jest tym podmiotem, który jest uprawniony do urzeczywistniania tego rodzaju sprawiedliwości i równości, który podoba się większości społeczeństwa – podkreślił we wstępie do drugiego wykładu Prasowej Akademii Pieniądza dr Piotr Maszczyk.

W sobotę, 25 marca w Centrum Prasowym PAP odbył się drugi warsztat w ramach "Prasowej Akademii Pieniądza XXI" – projektu szkoleniowego dla dziennikarzy realizowanego przez PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Tematem spotkania był wykład "Funkcje państwa i metody oddziaływania na gospodarkę".
Prowadzący warsztat dr Piotr Maszczyk z SGH szczególną uwagę poświęcił kwestiom relacji pomiędzy efektywnością, a sprawiedliwością (równością), jak również zagadnieniu zawodności rynku i państwa.   

Po co państwo gospodarce?


Ekspert przypomniał, że państwo jest tym podmiotem, który jest uprawniony do urzeczywistniania tego rodzaju sprawiedliwości i równości, który podoba się większości społeczeństwa. "Ekonomiści powiedzą, że to jest pierwsze uzasadnienie istnienia państwa w gospodarce. Państwo jest mianowicie takim podmiotem, który dokonuje redystrybucji dochodu wynikającego z alokacji rynkowej w takim kierunku żeby zwiększać zakres sprawiedliwości pionowej do stopnia porządanego przez większość społeczeństwa" – mówił dr Maszczyk.

Wykładowca zwróci uwagę, że cały mechanizm rynkowy, który znamy dziś i całe to podejście, które próbuje oczyścić rynek z jakichkolwiek wartości wynika wprost z podejścia utylitarystów. Jego zdaniem w tym sensie rynek jest amoralny. To oznacza, że wartości narzucane są przez państwo.

Dodał przy tym, że "dopóty, dopóki to państwo jest demokratyczne, to te wartości, które państwo narzuca rynkowi wynikają bezpośrednio z poglądów ludzi biorących udział w procesie demokratycznym".
 
Wskazał jednak, że dokonując redystrybucji dochodu państwo nie ma prawa naruszać pewnych ogólnych zasad. Jako przykład podał takie zdefiniowanie podatków, aby osoby łyse płaciły cztery razy wyższe daniny niż pozostali. "Takiego działania nie da się racjonalnie uzasadnić" – zaznaczył Maszczyk. Dodał jednak, że to nie oznacza, że tak wysokich podatków państwo nie może narzucić.  

Prowadzący warsztat podkreślił też, że błędne jest myślenie niektórych osób twierdzących, że państwo "bawi się w Janosika" . "To nie jest zabawa. Państwo realizuje jedną ze swoich podstawowych funkcji i musi to robić. Jeśli więc zgadzamy się na istnienie pewnego systemu redystrybucji dochodu to państwo to robi. Państwo nie kradnie" – tłumaczył Maszczyk.

Autor wykładu zwrócił też uwagę, że tylko państwo może rozwiązać problemy związane z redystrybucją , ponieważ dysponuje ono władczymi uprawnieniami. Zaznaczył jednak, że stosowanie przymusu państwo traktuje niezwykle "ekskluzywnie".

"Oznacza to, że wszystkie relacje rynkowe odbywają się na zasadach wolnego rynku, a więc nie można nikogo do niczego zmusić. Państwo może to robić, ale tylko w odniesieniu do niektórych spraw, jak np. płacenie podatków, czy oddanie własności w imię interesu publicznego" – mówił ekspert.

Kiedy państwo powinno interweniować na rynku?

W dalszej części warsztatu prowadzący omówił kwestię interwencji państwa w gospodarce w oparciu o kryterium efektywności. W tym kontekście ekspert przywołał m.in. najczęstsze przykłady zawodności rynku, do których należą m.in. istnienie na rynku konkurencji niedoskonałej, w tym przede wszystkim monopoli, konsumpcja dóbr generujących negatywne efekty zewnętrzne (paliwa oparte na węglowodorach, alkohol, tytoń), czy też brak istnienia rynku w kontekście pewnych dóbr, np. rynku ryzyka związanego z finansowaniem edukacji, a także nierówny dostęp do informacji np. o składzie żywności lub o ryzyku korzystania z oferowanych dóbr.

Zdaniem dr Maszczyka zawodności rynku otwierają przestrzeń dla ingerencji państwa. "Nie oznacza to jednak, że zawsze, kiedy takie zawodności się pojawiają, państwo powinno interweniować. Mamy w Polsce urzędy regulujące rynki energetyki i telekomunikacyjny, a nie mamy żadnej agendy regulującej funkcjonowanie rynku AGD, choć na nim również nie funkcjonuje mechanizm doskonale konkurencyjny".
W jego ocenie państwo powinno interweniować tylko wtedy kiedy korzyść społeczna netto jest dodatnia, czyli w sytuacji kiedy strata dobrobytu jest na tyle duża, że to uzasadnia interwencję i ta interwencja przyniesie korzyść społeczną netto, a więc wzrost dobrobytu będzie większy niż koszt tej interwencji.

Cele i funkcje państwa

Ekspert wskazał też dwie grupy celów, jakie realizuje państwo. Wśród  celów ekonomicznych działalności państwa wymienił m.in. długookresowy, zrównoważony wzrost gospodarczy; ukierunkowany na podniesienie poziomu życia (dobrobytu), wzrost konkurencyjności międzynarodowej, bez której realizacja celu pierwszego nie będzie możliwa oraz stabilność krótkookresowa, zmniejszanie amplitudy wahań wartości produkcji i dochodu wywołanych cyklem koniunkturalnym, ograniczanie bezrobocia, tłumienie inflacji.
Natomiast najważniejsze cele pozaekonomiczne państwa to zapewnienie pożądanego ze społecznego punktu widzenia sposobu podziału dochodu, gwarantującego akceptowany poziom równości (sprawiedliwości), bezpieczeństwo (wewnętrzne i zewnętrzne), stabilność całego systemu (wspieranie działalności gospodarczej, tworzenie i dostosowywanie ram prawnych i regulacyjnych), ograniczanie skali zawodności rynku.